R.K. IGNIS

SPV_Nadacia2

NADÁCIA SPV

Nadácia SPV sa dlhodobo sústreďuje na projekty podpory mladých nádejí, ktoré pomáhajú hľadať nasledovníkov súčasných paralympijských medailistov. Príprava a účasť zdravotne znevýhodnených športovcov na podujatiach doma i v zahraničí si vyžaduje rozsiahle materiálne a technické zázemie, pretože im ich postihnutia neumožňujú tréning a prípravu v rovnakých podmienkach, ako zdravým športovcom, olympionikom. Okrem samotnej prípravy na PH (ZPH) či účasti na MS a ME, financujem aj rôzne ďalšie programy podpory zdravotne znevýhodnených športovcov a hľadanie talentov z radov zdravotne znevýhodnenej mládeže.