R.K. IGNIS

ODKAZ NOVEMBRA '89

Aby sme sa vedeli správne orientovať v súčasnosti a lepšie dokázali plánovať budúcnosť, potrebujeme poznať našu minulosť. Ubehlo 31 rokov od nežnej revolúcie, ktorá nám otvorila bránu k novým možnostiam a výzvam. Zdravotne znevýhodnení stáli pred rokom 1989 na okraji spoločnosti. Celospoločenská zmena tak, ešte viac než ostatným, ponúkla zdravotne znevýhodneným nové rozmery realizácie vlastných životov. Či sa tento potenciál využil dostatočne a na čom všetkom treba ešte v našej spoločnosti popracovať, sme sa opýtali Michaela Kocába, ktorý v roku 1991 vo svojom príhovore vo Federálnom zhromaždení pomenoval potrebu integrácie zdravotne znevýhodnených ľudí do všetkých vrstiev života spoločnosti. Pridali sa k nemu aj Fedor Gál a Zuzana Mistríková.

Spoločenské a sociálne zmeny po roku 1989

Mať handicap pred rokom 1989 znamenalo pre väčšinu ľudí uzavretie medzi 4 steny. Technické prostriedky umožňujúce pohyb pre zdravotne znevýhodnených ľudí boli mizivé. Handicapovaní boli odsunutí na okraj spoločnosti, ktorá ich vnímala často negatívne. Ako sa za ostatných 31 rokov od nežnej revolúcie posunula integrácia zdravotne znevýhodnených ľudí do života a práce v našej spoločnosti?

Prehrať video

Odkaz novembra ’89

Hovorí sa, že pre úplnú spoločenskú zmenu je potrebných 60 rokov. Sme teda na pol ceste. Aká je hodnota a význam charakternosti v našej spoločnosti a ako sa vyvinul od roku 1989 kolektívny charakter? Opýtali sme sa tých najpovolanejších – Zuzany Mistríkovej, Fedora Gála a Michaela Kocába.

Prehrať video

Spomienka na Nežnú revolúciu

Pred 31 rokmi sa námestia v mestách po celom Československu rozozvučali štrngotaním za slobodu a zmenu systému. Obzrime sa v čase a zaspomínajme si na eufóriu, ktorá sprevádzala nežnú revolúciu. Napriek mnohým negatívnym dôsledkom nedokonalosti demokratického systému, priniesla táto revolúcia do našej spoločnosti obrovskú zmenu a predovšetkým slobodu.

Prehrať video